You are here

Bu icmal Azərbaycanda gender bərabərliyinə əsaslanan valideynlik məzuniyyəti siyasətini təşviq etmək məqsədilə tərtib edilib. Sənəddə Azərbaycanda valideynlik məzuniyyəti siyasətinin konteksti qısa şəkildə təsvir edilir və ölkədə gender bərabərliyinə əsaslanan valideynlik məzuniyyəti siyasətinin tətbiqi məqsədilə bir sıra tövsiyələr təqdim edilir.

Sözügedən icmal sosial qavrayışların və stereotiplərin dəyişdirilməsi yolu ilə qadınlar və kişilər üçün bərabər hüquq və imkanların, eləcə də kişilərin qayğı işlərində iştirakının gücləndirilməsini hədəfləyən, Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, BMT-nin Əhali Fondu və BMT-nin Qadınlar Agentliyinin birgə həyata keçirdiyi üç illik “Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi Naminə: gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı birlikdə” proqramı çərçivəsində hazırlanıb.