Ən Son Yeniliklər
Xəbərlər
Azərbaycanda oğlan uşaqlarına üstünlük verilməsi hələ də geniş yayılmış olaraq qalmaqdadır və bunun da səbəbi oturuşmuş sosial normalardan irəli gələrək qız uşaqlarına oğlanlara nisbətən daha az dəyər verilməsindən qayn...
Nəşrlər
“Birlikdə Gender Stereotipləri və Gender Əsaslı Zorakılığa Qarşı: Atalıq Proqramları üzrə Məcmuə” valideynlik bacarıqları, ataların qayğı göstərmə münasibətlərinə cəlbi və ailədaxili şiddətin azaldılması sahələrində qabaqcıl təcrübələri təqdim edir. Vəsait Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən, BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən birlikdə həyata keçirilən “Avropa İttifaqı Gender...
Nəşrlər
“Birlikdə Gender Stereotipləri və Gender Əsaslı Zorakılığa Qarşı: Hamiləlik və doğuş zamanı kişilərin cəlb edilməsi” üzrə Resurs Kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən birlikdə həyata keçirilən “Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı” proqramı çərçivəsində tərtib edilib. B...