Nəşrlər

Yeni dərc edilmiş

Bu hesabat Dr. Aysel Vəzirova tərəfindən hazırlanıb. Hazırkı hesabatın məzmunu və burada qeyd olunan fikirlər müəllifin müstəsna məsuliyyətidir və heç bir şəkildə BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi və ya Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin fikirlərini və rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Bununla belə, hesabat bütün aidiyyəti tərəflərlə məsləhət və məşvərət şəraitində tərtib edilmişdir.

Tam icmal

“Promundo” Beynəlxalq təşkilatının və Qadınlar üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzinin (ICRW) tərtib
etdiyi “Kişilərin gender bərabərliyinə münasibətinə dair Tədqiqat” (IMAGES) kişi və qadınların gender
normaları ilə bağlı təcrübəsi və bu məsələlərə dair yanaşma tərzi, gender bərabərliyi siyasətinə münasibət,
qayğı göstərmə və kişilərin ata qismində iştirakı da daxil olmaqla ev təsərrüfatındakı dinamika, ailə daxili
zorakılıq, sağlamlıq və iqtisadi təzyiq kimi məsələləri əhatə edən ən müfəssəl araşdırma hesab olunur.
2016-cı ildə başlamış bu tədqiqat artıq 17 ölkədə keçirilib, 7 ölkə yaxın gələcəkdə tədqiqatın keçirilməsi
üçün məlumatların toplanmasını təsdiqləyib və əlavə olaraq 10 tərəfdaş təşkilatın apardığı tədqiqat
“IMAGES” tədqiqatının metodologiyasına uyğun həyata keçirilib .

Tam icmal

The findings of the above mentioned study show that there are no any indications of falling back to the level of biological normal.

Tam icmal
Azərbaycan Respublikasında cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə saziş qurumlarının tövsiyələrinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Tam icmal