Nəşrlər

Yeni dərc edilmiş

Cari hesabatda COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanda qadın və kişilərin sosial-iqtisadi təminatı və gəlir mənbələrinə təsirinə dair keçirilmiş sürətli gender qiymətləndirilməsinin nəticələri təqdim edilir. 

Bu tədqiqat Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən, BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi (UN Women) və BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) tərəfindən birlikdə həyata keçirilən "Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı" proqramı çərçivəsində yerli tədqiqat təşkilatı olan “Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi”nin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Hesabatda əks olunan fikir və mülahizələr müəlliflərə aiddir və BMT-nin Əhali Fondunun və ya BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.

Nəşrlər

Hər il dünyada milyonlarla qız ailələrinin, dostlarının və yaşadıqları icmaların razılığı ilə onlara fiziki və mənəvi zərər yetirən müxtəlif zərərli təcrübələrə məruz qalır. Bu haqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondunun (BMTƏF) bu gün dərc olunmuş “Dünya Əhalisinin Vəziyyəti 2020” qlobal hesabatında bildirilir.

Sinənin damğalanmasından bakirəliyin yoxlanılmasınadək azı 19 zərərli təcrübə insan hüquqlarının pozulması hesab edilir. BMTƏF-nun builki qlobal hesabatı bu zərərli təcrübələrdən üç ən geniş yayılmışı üzərində fokuslanır: qadın sünnəti, erkən nikahlar və oğlan uşaqlarına qız uşaqlarından daha artıq dəyər verilməsi.

Bizim bu cür zərərli təcrübələri yayan qüvvələrə qarşı çıxmaq və hər bir qızın öz müqəddəratını təyin etmək imkanının olduğu bir dünyaya nail olmaq üçün gücümüz var. Mövzu barədə daha ətraflı məlumat üçün lütfən “Dünya Əhalisinin Vəziyyəti 2020” qlobal hesabatına keçid alın.

Nəşrlər

BMT-nin Əhali Fondunun mənzil-qərargahı tərəfindən hazırlanmış bu Texniki Arayış COVID-19 pandemiyasına gender prizmasından baxışı özündə əks etdirir.

Nəşrlər

Bu sənəd Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Oğlan uşaqlarına verilən üstünlüyün qarşısının alınması və qızların dəyərinin təşviq edilməsi üzrə Qlobal Proqram: Cənubi Qafqaz və bir sıra Asiya ölkələrində doğulan uşaqlar arasında cins nisbətinin tənzimlənməsi” layihəsi çərçivəsində BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən hazırlanmışdır.

Dəlillərə söykənən məlumatlar əsasında hazırlanmış sənəddə Azərbaycanda gender-əsaslı cins seçimi fenomeni ilə bağlı mövcud vəziyyət, ölkədə doğulan uşaqlar arasında cins nisbətinin pozulması problemi və cinsə görə seçimi şərtləndirən səbəblər, bu sahədə ölkədə mövcud olan milli qanunvericilik çərçivəsi və ölkənin qoşulduğu beynəlxalq konvensiya və sənədlərə dair məlumatlar əksini tapır. Eyni zamanda, gender-əsaslı cins seçimi və gender ayrı-seçkiliyinin qarşısının alınması üçün mövcud imkanlara nəzər salınır və tövsiyələr verilir.

Hazırkı ölkə icmalı gender-əsaslı cins seçimi fenomeni ilə bağlı ölkə üzrə ən son statistik məlumatları ehtiva edir.

Nəşrlər

Bu hesabat Dr. Aysel Vəzirova tərəfindən hazırlanıb. Hazırkı hesabatın məzmunu və burada qeyd olunan fikirlər müəllifin müstəsna məsuliyyətidir və heç bir şəkildə BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi və ya Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin fikirlərini və rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Bununla belə, hesabat bütün aidiyyəti tərəflərlə məsləhət və məşvərət şəraitində tərtib edilmişdir.

Nəşrlər

“Promundo” Beynəlxalq təşkilatının və Qadınlar üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzinin (ICRW) tərtib
etdiyi “Kişilərin gender bərabərliyinə münasibətinə dair Tədqiqat” (IMAGES) kişi və qadınların gender
normaları ilə bağlı təcrübəsi və bu məsələlərə dair yanaşma tərzi, gender bərabərliyi siyasətinə münasibət,
qayğı göstərmə və kişilərin ata qismində iştirakı da daxil olmaqla ev təsərrüfatındakı dinamika, ailə daxili
zorakılıq, sağlamlıq və iqtisadi təzyiq kimi məsələləri əhatə edən ən müfəssəl araşdırma hesab olunur.
2016-cı ildə başlamış bu tədqiqat artıq 17 ölkədə keçirilib, 7 ölkə yaxın gələcəkdə tədqiqatın keçirilməsi
üçün məlumatların toplanmasını təsdiqləyib və əlavə olaraq 10 tərəfdaş təşkilatın apardığı tədqiqat
“IMAGES” tədqiqatının metodologiyasına uyğun həyata keçirilib .

Nəşrlər

The findings of the above mentioned study show that there are no any indications of falling back to the level of biological normal.

Nəşrlər
Azərbaycan Respublikasında cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə saziş qurumlarının tövsiyələrinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
Nəşrlər