You are here

“Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik və sosial-iqtisadi siyasi çərçivəsinin gender aspektinin qiymətləndirilməsi” adlı bu hesabat milli qanunvericilik və dövlət siyasətinin gender məsələlərinə adekvat reaksiyasının qiymətləndirilməsinin nəticələrini və çatışmazlıqların aradab qaldırılması üçün tövsiyələri əks etdirir.

Hesabat Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin Əhali Fondunun və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və İdman və Gənclər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi “Oğlan Uşaqlarına Verılən Üstünlüyün Qarşısının Alınması və Qızların Dəyərının Təşvıq Edılməsı üzrə Qlobal Proqram” çərçivəsində hazırlanıb.

Hesabatda əks olunmuş təhlil və fikirlər müəlliflərə məxsusdur və heç bir şəkildə BMT-nin Əhali Fondunun, Avropa İttifaqının və ya layihədə iştirak edən Hökumət tərəfdaşlarının fikirlərini əks etdirmir.