You are here

Azərbaycan Respublikasında cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə saziş qurumlarının tövsiyələrinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Təqdim olunan hesabat Azərbaycan Respublikasında xüsusi olaraq Cinsi və Reproduktiv Sağlamlıq və hüquqlar
(CRSH) üzrə saziş qurumlarının tövsiyələrinin icra vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş ilk qiymətləndirmənin
nəticələrini əks etdirir. Tədqiqat BMT-nin Əhali Fondu və Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Apparatı tərəfindən aparılmışdır.
 

 

This report present the findings of the first national assessment exclusively dedicated to the analysis of the implementation status of treaty body recommendations on Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) in the Republic of Azerbaijan. The study was undertaken by UNFPA and the Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan.