You are here

Cari hesabatda COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanda qadın və kişilərin sosial-iqtisadi təminatı və gəlir mənbələrinə təsirinə dair keçirilmiş sürətli gender qiymətləndirilməsinin nəticələri təqdim edilir. 

Bu tədqiqat Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən, BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi (UN Women) və BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) tərəfindən birlikdə həyata keçirilən "Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı" proqramı çərçivəsində yerli tədqiqat təşkilatı olan “Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi”nin dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Hesabatda əks olunan fikir və mülahizələr müəlliflərə aiddir və BMT-nin Əhali Fondunun və ya BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.