You are here

“Birlikdə Gender Stereotipləri və Gender Əsaslı Zorakılığa Qarşı: Hamiləlik və doğuş zamanı kişilərin cəlb edilməsi” üzrə Resurs Kitabçası Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMT-nin Qadınlar üzrə Agentliyi və BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən birlikdə həyata keçirilən “Avropa İttifaqı Gender Bərabərliyi naminə: Gender stereotiplərinə və gender əsaslı zorakılığa qarşı” proqramı çərçivəsində tərtib edilib. Bu resurs kitabçası peşəkar tibb mütəxəssisləri üçün hazırlanmışdır. Sənədin hazırlanmasında məqsəd tibb işçilərinin kişilərlə hamiləlik və doğum müddətində iş aparmasına və fəal atalığı təşviq etməsinə kömək etməkdir.